FREEIYANYA DERBIL US & USUK; XETBNAYN XWEYN 30 & EXCHANGES

Zû! Ji ber ku ew ji sifrê ve birêve bikin